Σκοπός και στόχος στην εκπαίδευση

Σκέπτομαι, μιλώ, γράφω και επικοινωνώ στην αγγλική γλώσσα.

Με αγάπη στους μαθητές μας

Σκοπός και στόχος μας είναι να αναπτυχθούν στα παιδιά δεξιότητες, ικανότητες και στάσεις ώστε να ενθαρρύνουμε την αγάπη τους για την αγγλική γλώσσα. Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων είναι να δοθεί στους μαθητές μας η δυνατότητα να προσεγγίσουν τα Αγγλικά, όχι ως μια ξένη αλλά ως μια ζωντανή γλώσσα. Να μην σκέπτονται Ελληνικά και μεταφράζουν σε αγγλικά. Σκέπτομαι, μιλώ, γράφω και επικοινωνώ στην αγγλική γλώσσα. Ενισχύεται η παραγωγή αγγλικού λόγου, η ικανότητα να μπορούν να διαβάσουν κείμενα, στη συνέχεια εκτενέστερα κείμενα, να μπορούν να τα κατανοήσουν, να τα αναλύσουν, να δομήσουν σύνθετους τρόπους επικοινωνίας, να εξασκήσουν την προφορά τους.

Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα δοκιμής και σφάλματος κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης τους και η πραγματοποίηση λαθών αποτελεί κομμάτι της μαθησιακής διαδικασίας. Η σταδιακή πρόοδος τους δε καταπνίγεται από το φόβο του λάθους. Με εμπειρία, γνώση, αγάπη και τα κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία, ενισχύεται η αυτοπεποίθηση του παιδιού, τμήμα που συμβάλλει στην ανέλιξη του.

Η Αγγλική γλώσσα δεν είναι μια στείρα γλώσσα απομνημόνευσης. Είναι μια ‘’εν ενεργεία’’ γλώσσα, η πιο διαδεδομένη στον κόσμο που σκοπός μας είναι να καλλιεργήσουμε με αγάπη στους μαθητές μας.

Γνωρίστε μας

jenny

Miss Jenny

Δασκάλα
mary

Miss Mary

Δασκάλα
kathryn

Miss Kathryn

Δασκάλα
anna

Miss Anna

Δασκάλα
secretary

Σοφία

Γραμματέας